Cart

Coupon Code: FT68LD435 Copy Code

Vragen? Bel ons:

+31 6 12943159

Ma-Za: 09:00 - 18:00 uur (CET)

Privacy beleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 9 april 2021

Used Industrial Parts (in het navolgende UIP genoemd), gevestigd aan Veensesteeg 10n 4264 KG VEEN in Nederland, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactinformatie:
Used Industrial Parts
Veensesteeg 10n
4264 KG VEEN
Nederland
+31 6 2149 8558

Hennie Meijndert is de Functionaris Gegevensbescherming van Used Industrial Parts. Hij is te bereiken via parts@usedindustrialparts.com.

Persoonsgegevens

UIP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam en adres
 • Geslacht
 • Factuur- en afleveradres
 • Telefoon
 • E-mail adres
 • IP-adres
 • Betalingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, door bij ons te solliciteren, via correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internet browser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben verkregen van ouders of voogden. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er informatie over kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via parts@usedindustrialparts.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden

Afhandeling van bestellingen
Voor het correct afhandelen van de bestelling maken wij gebruik van uw naam- en adresgegevens.

Verwerking van betalingsverkeer
Om de betaling van de bestelling te verwerken, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.

Marketing
Voor nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactinformatie.

Fraudepreventie
Ter voorkoming van fraude maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Indien dit noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van een bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Bewaartermijn

UIP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

UIP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens. UIP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons geven alleen een link weer en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Via de mogelijkheid om in te loggen op een social-media account, wordt het e-mailadres doorgegeven door de social-media partij die bij het account van de gebruiker hoort.

Cookies, of vergelijkbare technieken

UIP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Voor meer informatie over de cookies en vergelijkbare middelen die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Inzage in gegevens, deze wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UIP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@usedindustrialparts.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw foto, MRZ (machine readable zone, de balk met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit om uw privacy te beschermen.

Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en uiterlijk binnen 4 weken. UIP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

UIP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via parts@usedindustrialparts.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Toegevoegd aan winkelwagen
Besteed $x voor gratis verzending Free shipping when you order over 'XX' U komt in aanmerking voor gratis verzending Besteed $x voor gratis verzending U heeft het gratis verzending bereikt Free Shipping For Over $x to Gratis verzending boven $x naar You Have Achieved Free Shipping Gratis verzending wanneer bij orders boven U komt in aanmerking voor Gratis Verzending